Új év, új ötletek

 2011.12.26. 02:29

Hamarosan lezárjuk a 2011-es évet, és talán már többen gondolkodnak azon, hogy mi lesz jövőre. Mi történt 2011-ben? Volt tüntetés március 15-én, október 23-án, és még számos más alkalommal. Bár a politikai pártok szintjén nem nagy a közeledés, de a civil mozgalmakat egyre erősebben kovácsolja egybe a népvezér és jobbkezének áldatlan tevékenysége. Csak hogy a legfontosabbakat említsem, gondoljunk a választási rendszer átszabására, a teljes közigazgatás, közmédia és kulturális élet káderekkel való feltöltésére, a felsőoktatás szétverésére, a közoktatás államosítására, a magánnyugdíjpénztári befizetések lenyúlására, a válságadókra, a bankok hitelezési tevékenységének ellehetetlenítésére, a nemzetközi szervezetekkel való együttműködési képesség teljes hiányára. És ezek folytán hol tartunk most? Jövőre nagy valószínűséggel gazdasági visszaesés következik, az európai adósságválság elhúzódik, és még egy lapáttal rátesz az eddigiekre, a kormány már lényegében minden padlást lesöpört, nem tud honnan több pénzt beszedni, a lakosságot megnyomorítja a gyenge forint, és ezek csak a gazdasági problémák, a szólásszabadság korlátozását nem is említettük. A helyzet kétségbeejtő, ráadásul a lehetséges új politikai felállások forgatókönyvei sem túl bíztatóak. Mégis valamiben bízni szükséges, hiszen a karácsony a születés ünnepe, a chanuka pedig a csodáé.

Ezért úgy gondoltam, hogy mérleget vonok, és összegyűjtöm azokat az ötleteket és gondolatokat, amelyek a 2011-es írásaimban megjelentek. Emiatt ha valami csoda folytán egy új, demokratikus politikai alakulat születne, ráadásul alkotmányozó többséggel kerülne hatalomra, akkor esetleg megfogadhatnának párat az ötleteimből. Bár nem kergetek ábrándokat, és belátom, hogy ezek együttes bevezetése politikailag jelen helyzetben megvalósíthatatlannak tűnik, a társadalom jelentős része pedig bizonyos pontjait zsigerből ellenezné, mégis előfordulhat, hogy annyira padlóra kerül az ország, hogy még ez lesz az emberek legkisebb gondja. Íme:
 
 • Új alkotmány
  Sajnos a Fidesz elszalasztotta azt a történelmi lehetőséget, hogy egy olyan alkotmányt készítsen, amely a lehető legszélesebb társadalmi támogatottsággal bír. Egy új alkotmány egy új kezdetet jelentene, akár a negyedik köztársaság kezdetét is. Meglátásom szerint egy olyan alkotmányra lenne szükség, amely csak az alapvető emberi jogokra és a demokráciára hivatkozik, hogy azt a lehető legszélesebb társadalmi egyetértés övezze. Bár jogilag aggályos alkotmányról szavazni, de egy ilyen megerősítés kikezdhetetlenné tenné azt, és megakadályozná az állandó változtatgatását, szétmorzsolását. Szavatolni kéne a hatalmi ágak tényleges szétválasztását, a fékek és ellensúlyok rendszerét, biztosítani a nem kormány alá rendelt intézmények függetlenségét, a szólás és a média szabadságát, a tulajdon sérthetetlenségének megkérdőjelezhetetlenségét.
   
 • Új választási rendszer
  Olyan választási rendszer szükséges, ami biztosítja a kiegyenlítettséget. Fontos az egyéni körzetek újrarajzolása is, de nem úgy, hogy az egyértelműen a Fidesznek kedvezzen. A kisebb, 200 fős országgyűlésbe kerülhetne 100 egyéni választókerületből bejutó jelölt, míg a maradék 100 helyet feltölthetnék az országos és kompenzációs listáról, természetesen a győztes kompenzálása nélkül. Esetleg el lehet gondolkodni a nemzetiségek és a határon túliak képviseletén is, de kizárólag úgy, hogy saját, pártfüggetlen képviselőiket választhassák. Biztosítani kell a kisebb pártok elindulásának lehetőségét az ajánlószelvények gyűjtési szabályainak enyhítésével, vagy egy ésszerű pénzügyi letét kikötésével. Megkerülhetetlen az egységes kampányszámla bevezetése, azaz minden párt kizárólag egy számlára fogadhatna adományokat, és csak erről fedezhetné működését.
   
 • Jól szabályozott gazdasági kormányzás
  Nélkülözhetetlen a felelős államháztartási gazdálkodás szabályrendszerének rögzítése, ideértve az önkormányzatokat is, továbbá vissza kell állítani a Költségvetési Tanácsot teljes jogkörével együtt. Fontos a fiskális és monetáris hatóság függetlenségének szavatolása, azaz az MNB-t nem lehet hatalmi szóval irányítani. Mivel az infláció jelentős részben árfolyamhatásoknak köszönhető, jobban kell figyelni a forint árfolyamára, hogy az a kamatpolitika révén tükrözze hazánk termelékenységi szintjét (ezáltal például a devizahitelezés felfutása jelentősen csökkent volna). Nyilvánvalóan álom, de muszáj a pénzkifizetőhelyeket felszámolni, a közbeszerzéseket és az MFB, illetve más állami vállalatok tevékenységét átalakítani.
   
 • Új adórendszer
  A jelenlegi adórendszer átláthatatlan, működésképtelen, igazságtalan és percről percre össze-vissza változik. Az egykétkulcsos SZJA csupán ábránd, az egyszerűsítést tettekben is meg kell valósítani. Az nem növeli a bonyolultságot, ha visszatérünk a Bajnai-féle kváziegykulcsos modellhez, amikor is csak a legmagasabb jövedelmek adóznak megemelt kulccsal. A társadalmi szolidaritás (és bevételi kényszer) miatt ez megkerülhetetlen. Fontos, hogy a legalsóbb kereseti osztályok is fizessenek adót, ugyanakkor kedvezményben részesüljenek, hiszen a magas jövedelemarányos fogyasztás a 27%-os ÁFÁ-val együtt tönkreteszi őket. A családtámogatást pedig a szociális rendszeren keresztül kell megvalósítani, hogy ne a középosztályt pénzeljük az adóforintokból, hanem a rászorulókat. A számviteli szabályozást összhangba kell hozni a nemzetközi ajánlásokkal. Jó értelemben vett rendszerre van szükség, ami stabil, kiszámítható, amivel az emberek és a vállalkozások tervezhetnek.
   
 • Új önkormányzati rendszer
  Szükséges a megyék közigazgatási és intézményfenntartási feladatainak átcsoportosítása régiós szinten. Ahol indokolt (10 ezer fő alatt), ott meg kell szüntetni az önálló települési önkormányzatokat, és azt kistérségi (ízlés szerint járási) szinten megalkotni, amelyek képviselőtestületében természetesen mindegyik településnek legalább egy küldöttje jelen lenne. A kistérségekben a helyieknek el kell döntenie, hogy melyik településen legyen a bölcsőde, az óvoda, az általános iskola alsó és felső tagozata, a középiskola, szükség esetén iskolabuszt kell indítani. Újra kell gondolni az egészségügyi és szociális intézmények elosztását is, de kiemelendő, hogy a közoktatást, az egészségügyi alap- és a szociális ellátást nem közvetlenül állami szinten kell megvalósítani. Biztosítani kell, hogy ezek az intézmények ésszerű mennyiségű lakost lássanak el, a népességcsökkenés miatt akár intézménybezárások útján is, hogy ezáltal hatékony működésük megoldható legyen.
   
 • Új oktatási rendszer
  Megfelelő oktatási rendszer nélkül csak a munkanélkülieket termeljük újra. Emiatt fontos meghatározni, hogy nemzetgazdasági szinten mely ágazatok számára kell kiemelten képezni szakembereket. A jó minőségű oktatást megfelelő méretű intézményekkel kell biztosítani, ahol kellőképpen felkészült pedagógusok korszerű módszerekkel tanítanak. A felsőoktatásban be kell vezetni a tandíjat, ugyanis a képzés csak látszólag van ingyen, jelenleg minden adófizető állja a számlát, azok is, akik nem veszik igénybe. A befolyó pénzzel az intézmények gazdálkodhatnának, ehhez természetesen szükséges a jelenleg is jól működő diákhitel megtartása, a szociálisan rászoruló diákok segítése. Elő kell írni az emelt szintű érettségit bemeneti követelményként, aki ezzel nem rendelkezik, annak különbözeti vizsgát kell tennie. Mivel a magyart sajnos elég kevesen beszélik a világban, nem szabad eltörölni legalább egy világnyelvből (nem eszperantó, nem lovári) a középfokú nyelvvizsga megszerzésének kötelezettségét. A nem közvetlenül munkaerőpiacra szánt képzések esetén szűkíteni kell a kínálatot (művészeti, bölcsészeti, társadalomtudományi ágak), viszont a kevesebb intézményben több forrást és sokkal magasabb színvonalú körülményeket kell biztosítani, hogy valós tudományos és művészeti munka folyhasson.
   
 • Új foglalkoztatáspolitika
  Létfontosságú, hogy a nemzetgazdaság olyan munkavállalókat kapjon, amelyek szaktudására kereslet van, legyen szó szakmáról vagy diplomáról. A lehető legkisebbre kell szorítani a szakképzettség nélkül a munkaerőpiacra kerülő egyének számát, a tankötelezettséget pedig vissza kell állítani 18 évre. Az Európai Unió csak szaktudással képes a világpiaci versenyben előnyre szert tenni, betanított munkásokkal nem. Fontos a közfoglalkoztatás is, de nem úgy, hogy az tartósítsa az államtól való függést. A közmunka mellett emiatt kiemelkedő jelentőségű az átképzés támogatása. Újra be kell vezetni a hárompilléres nyugdíjbiztosítási rendszert, ugyanis ez az egyetlen, ami lehetővé teszi, hogy a csökkenő népesség ellenére is értékálló nyugdíjhoz jussanak az idősek, továbbá az adófizető látja, hogy pénzéért milyen járadékot fog kapni. Természetesen szükséges a vásárlóértéket garantáló alap visszaállítása is, hogy a válságok hatását enyhíthessük. A nyugdíjazási korcentrumot közelíteni kell a nyugdíjkorhatárhoz, ez pedig a különféle kedvezmények korlátozásával jár. Kedvezmény csak olyan területen adható, ahol a munkavégzési képesség csökkenése ezt elkerülhetetlenné teszi (tűzoltó, bányász stb.). Fontos nyilvánvalóvá tenni, hogy a nyugdíj a nyugdíjjárulékot fizetőknek jár, minden más juttatás szociális alapon adható, akkor ha valaki rászorul.
   
 • Új egészségügyi rendszer
  Megbukott a rendszerváltás óta folytatott egészségpolitika. Elavult eszközökkel, lerobbant kórházakban, megalázó bérért dolgoznak az orvosok, akik lábbal szavaznak, így kifejezve, hogy ebből nem kérnek. Az egészségügy bármennyire fájó, igenis üzlet, ezt bizonyítja az, hogy minden második reklám gyógyszert hirdet. Be kell vezetni a magánbiztosítást, értelemszerűen úgy, hogy mindenkinek és mindenkivel kötelező szerződni. Nyilván érvényesíteni kell az állam szociális szempontjait is. Ezért meg kell határozni azt a szolgáltatási kört, ami mindenkinek járulékfizetés ellenében jár, szükséges ahhoz, hogy a munkaerőpiacra vissza tudjon lépni, avagy gyermek- és időskorát egészségben élhesse, és meg kell határozni azt is, ami csak külön térítés ellenében érhető el. A biztosítóknak érdekük a kisebb kárvalószínűség, ezért ösztönöznék a szürővizsgálatokra járást, továbbá kikényszerítenék a költséghatékonyságot, és csak jó szolgáltatást nyújtó intézményekkel szerződnének.
   
 • Új mezőgazdasági politika
  A mezőgazdaság jelenleg az egyetlen ágazat, amely képzetlen embereket tud felszívni, ezért kiemelten fontos. A monokultúrás nagygazdaságok kora Európában lejárt, magasabb feldolgozottsági szintű termékekkel kell előállni. A zöldség- és gyümölcstermesztés nagy kézi munkaerőt igényel, ez akár rövid távon is segíthet a leszakadó térségekben. A kiszolgáltatottság csökkentése érdekében kötelezővé kell tenni a természeti károk elleni biztosítást, és bővíteni a termelt áruk választékát. Elengedhetetlen a szövetkezetek (önkéntes) létrehozásának ösztönzése, hogy mérethatékony szinten és magasabb színvonalon folyhasson a termelés, legyen tőke a fejlettebb gépek beszerzésére, és nem utolsósorban azért, hogy valamekkora integráció is megvalósulhasson, azaz a szövetkezetek bizonyos esetekben már feldolgozott termékeket adhassanak tovább (savanyított zöldség, befőtt, gyümölcslé, tejtermék stb.). Szükséges az értékesítési láncok újragondolása, ám magasabb feldolgozottságú és jobb minőségű termékekkel könnyebb több közvetítőt kihagyni. Ehhez nélkülözhetetlen a fogyasztói tudatosság erősítése is.
   
 • Pénzügyi kultúra fejlesztése
  Hogy ne fordulhasson elő többet a devizahitelezési válsághoz hasonló eset, elengedhetetlen az emberek pénzügyi ismereteinek bővítése. A devizahitelesek problémáján jelenleg lejáratig tartó árfolyamrögzítéssel, és az így keletkező hiány avagy többlet kedvezményes, forint alapú hitelezésével lehetne piacbarát módon segíteni. Nélkülözhetetlen az öngondoskodás fontosságának hangsúlyozása, hogy a jövőben a nyugdíjasok ne a fűtetlen lakásban fagyjanak halálra. Csökkenteni kell a készpénzforgalmat (például fizetés felvétele készpénzben és sárga csekk befizetése azon nyomban), mivel ez egyrészt drága, másrészt a feketegazdaságot szolgálja. Be kell vezetni, hogy 1 hónap alatt nagyobb összeget készpénzben (például 2-3 millió Ft fölött) ne lehessen fölvenni, avagy adót kell erre kivetni, mivel ebből bizonyos emberek jellemzően feketén lakást és autót vásárolnak, avagy kenőpénzt fizetnek. Természetesen ez a banki átutalásokat egyáltalán nem érintené, hiszen azok bármikor nyomon követhetőek. Érdemes ezt Európai Uniós szinten is megfontolni.
   
 • Társadalmi párbeszéd
  A jelenlegi atomizálódó társadalmat fel kell, hogy váltsa a párbeszéd, a közös felelősségtudat, a történelmi traumák közös feldolgozása és a tanulságok levonása. Megkerülhetetlen az érvelésen alapuló politikai kultúra elterjesztése, a kulturált vita meghonosítása. Ez a fentiek után jelentéktelennek tűnhet, de csak ezzel együtt érik el a fentiek, hogy Magyarország egyáltalán létezzen, és az emberek a lehető legjobb lehetőséget megkaphassák, hogy kibontakoztathassák képességeiket. És ez persze mind naiv képzelgés, de talán a születés és a csoda jegyében megengedhető.
   
Kellemes ünnepeket kíván a Kazisztán!
 

Update: Ettől félhet leginkább Matolcsy

Címkék: reform

A bejegyzés trackback címe:

https://kazisztan.blog.hu/api/trackback/id/tr263495977

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Orbán nem kívánt nekünk békés ünnepeket 2011.12.26. 16:13:03

Csak @dajcstomi kívánt boldog karácsonyt, a kormánytagok és a szóvivők is hallgattak. Sem tévében, sem honlapon, sem Twitteren, sem Facebookon nem írtak semmit, igaz, a kutya se vonyított utánuk, de gondoltam, szólok. Nem mintha hiányzott volna a jókí...

Trackback: A Lázár, a Rogán, a Navracsics 2011.12.26. 16:11:58

Ezért a klipért tiltotta ki Kövér a Parlamentből az Index stábját, pedig szó sincs benne arról, hogy a képviselők mennek lopni. Igen, a párhuzam Dopeman mester munkásságával nem véletlen, őt a Bazmeg az Orbánt, bazmeg a kormányt kezdetű dala miatt tet...

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Le_Penseur 2011.12.26. 15:47:03

Idealista vagy!
Ha az itt felsoroltak szerint alakítanánk át az ország ügyeit, akkor egy működő országot kapnánk. Ez nem volt érdeke, most sem az érdeke és a jövőben sem lesz érdeke a hatalmon levőknek. Egy működő országban nagyságrendekkel nehezebb politikusnak lenni, hiszen akkor szabályok vonatkoznának rájuk, nem lehetne maguknak, vagy egyes érdekcsoportoknak milliárdokat eltüntetni!

"Megkerülhetetlen az érvelésen alapuló politikai kultúra elterjesztése, a kulturált vita meghonosítása."

Ez pedig olyan utópisztikus álom, aminek egyáltalán semmi esélye! Magyarországon meghonosodott az érzelmi alapokon álló politizálás, észérvekkel és értelmes vitával már nem is próbálkozik senki!

hagyma · http://hagyma.blog.hu/ 2011.12.26. 18:01:52

ettol a manyup penz lenyulastol agyergorcsot kapok...
ugyanannyit vontak mmint elotte, csak egy reszet kulon szamlan vezettek, ami a vilagon nincs igy
takarekoskodhatsz a kotelezon felul ahogy akarsz
ha meghaggyak bedol az egesz nyugdijrendszer, magyaran arra lett volna lehetoseg, hogy a 60 felettieket lelovik pl. ez megoldana a problemakat
takarekodkosjal azutan miutan kifizettel minden allami terhet
/az hogy ez sok vagy nem, az mas kerdes
majd szolok mar itt is,hogy a ss-ememnek az egy reszet sziveskedjenek csak nekem kulon vezetni
az volt a barom aki ilyen formaban felallitotta a manyupot

röhögő 2011.12.26. 18:05:31

@hagyma: Bár általában nem értünk 1et, de most igen.

doominogame · http://www.doominogame.com 2011.12.26. 18:22:36

Elmaradt a legfontosabb: a bűnözés (minden szinten való) felszámolása, olyan szigorú törvények, börtönök bevezetése, hogy rettegjenek a bűnözők, akár olyan áron is, hogy a jogaik korlátozottak legyenek. Enélkül összeroppan a társadalom.

wanekus 2011.12.26. 19:36:15

@www.doominogame.com: A legnagyobb társadalmi kárt okozó bűnözés az, aminek jeles képviselői: Simicska, Puch, Pintér és Orbán. A bűncselekményekkel finanszírozott választások, a pártfinanszírozás álságos hazugsága az, ami a legkárosabb a nemzetünkre.

Kivlov 2011.12.26. 19:41:58

"...ne a középosztályt pénzeljük az adóforintokból, hanem a rászorulókat...."

Apátok fa*sza! Épphogy nem azt kell, egy olyan országban, ahol az emberek szép nagy része nem annyit keres ténylegesen, mint papíron! Épphogy úgy kell támogatni, hogy jövedelemadóból leírhatóan menjen a támogatás. Ne a megélhetési gyerekgyártóknak, kamubéreseknek menjen, hanem aki tényleges, legálisan bejelentve dolgozik...

Kivlov 2011.12.26. 19:52:38

"Pénzügyi kultúra fejlesztése"

Az ezen pontban felsorolt "problémák" nagy része megoldható lenne, ha a tisztességes munka, tisztességgel bérrel járna. És nem balkáni béreken élne a nép, európai(t meghaladó) árak mellett.

Turo Rudi - ElelmiszerIpari Hulladek 2011.12.26. 20:12:16

@hagyma: En meg attol kapok idegbajt amikor a magadfajta fotelkozgizdak belevakkantak a "none of your business" temaba!
Tortenetesen ebben a temaban a maganvelemeny semmit nem szamit. Ez a jogrol szol! Allami dontes magantulajdont keletkeztetett. Jogilag! Tetszik vagy sem. A magantulajdon meg vedett! Ha mar nem vedett akkor ott megjelent a komenyizmus. Az ovi es slepje meg akkora komenyista, hogy mar az ovi-ban is voroscsillagos traktor volt a jele.
Ha meg mar az istenadta nep is annak tapsol, hogy huhuu, itten a manyuposok megerdemlik, szopjanak csak, meg mindenk szivjon akinek penze van, na akkor az istenadta nep is komenyizalodik. Ez van, voros szelek fujnak. Ez se gond, vegul is lehetunk E-Koreaval is unioban, dontes kerdese. En viszont elhuztam, manyuppal vagy nelkule, mashol termelem a sajat gdp-met..
(Nincs meg egy olyan orszag, ahol a brutto fizu 34%-a a nyugdijjarulek..)

Turo Rudi - ElelmiszerIpari Hulladek 2011.12.26. 20:16:11

@hagyma: "majd szolok mar itt is,hogy a ss-ememnek az egy reszet sziveskedjenek csak nekem kulon vezetni"

Pubika, miota fizeted a bruttodnak 34%at csak nyugdijjarulekra ott a vizen tul?? SS-ed meg az ostoba fejed, az..

DarthVader 2011.12.26. 20:25:31

@hagyma: Rohadtul nem értitek.
A magánynugdijpénztári rendszer azt a célt szolgálta, hogy az elmúlttizévben meg a következőtízévben a nyugdijjárulék 10 %-a befolyik a magánpénztárba, a jelen nyugdijasok nyugdiját (a 10 %-ot is) meg fizeti az állam - itt jelentkezik minden évben 300 MD hiány - majd (kb 5-10 éven belül) amikor MÉG TÖBB NYUGDIJAS lesz. akkor a nyugdij egy részét a magánpénztárak fizetik, az államnak kevesebbet kell nyugdijra költeni. A hangsúly a még több nyugdijason van. A társadalom évről évre öregszik, 20 év múlva legalább 15%-kal több nyugdijas lesz, mint most. Azoknak a nyugdijának egy részét kellett volna fizetni a manyup-ból. Úgyhogy legyetek nyugodtak, a mai 40 alatiaknak már 67-70 év között lesz a nyugdijkorhatár, és majd kapnak két marék mogyorót állami nyugdijként. Akkor fog ez a pénz igazán hiányozni. (Ja, bedőlt volna a nyugdijrendszer, ja. Selmeczi Gabikához van szerencsénk? :))

gombosg 2011.12.26. 20:26:34

Jo a cikk, sok ezek kozul nekem is megfordult mar a fejemben. (Ugy nez ki en is idealista vagyok...)

22 evesen, tudom, vakon beszelve az a velemenyem, hogy ez kicsit meg mindig az elozo rendszer, es az igazi rendszervaltas akkor tortenik meg, mikor a pol es egyeb elitet olyan emberek alkotjak majd, akik mar nem eltek az elozoben.

Szerintem ezert van, hogy Orbanek nem tudnak tobbet vagy jobbat. A cikkben vazolt elvek, intezkedesek mar olyanok, amiket egyszeruen nem tudnak magukeva tenni. Vagy tevedek?

TrueY · http://qltura.blog.hu 2011.12.26. 20:35:20

Kíváncsi vagyok, hogy mit hoz az újév. Sajnos nem gondolom, hogy túl sok jót... :( Ebből a pancser, de önfejű bandából nem nézek ki sok jót. :(

Kazi bácsi 2011.12.26. 20:44:19

Pár gondolat...
A magánnyugdíjpénztári rendszert úgy vezették volna be anno, hogy egyre növelték volna a MNYP-nak fizetendő járulékot, míg végül a teljes járulék oda került volna. Ezt még '98-ban a Fidesz leállította, most pedig elvette a megtakarítást. Két dolog miatt nem ugyanaz az állami és a MNYP rendszer. Az állam nem tud reálhozamot termelni, legfeljebb az inflációval korrigál (más indexálásra az öregedő népesség miatt nem lesz pénz). Ezen kívül választhattál portfóliót és pénztárat, és az egyszeri TB befizetések is számítottak, nem csak a fizetésedet valorizálták. Emellett ugye jelentős részben államkötvényeket vett a MNYP, tehát a keletkező hiányt részben finanszírozta is. Sok hibát is felsorakoztathatunk persze (magas vagykez díj, gyenge hozamok), de emiatt nem kellett volna eltörölni. Nem 3 napig kell előretekinteni, hanem évekre...
A bűnözést nem lehet felszámolni. Még a diktatúráknak sem sikerült soha, egyedül az okokat lehet keresni, hogy miért van, ezek ellen lehet esetleg tenni valamit.
A szaloncukor okozta mámorban pedig talán megengedhető az idealizmus. Meg valami célt meg kell fogalmazni, nem ész nélkül, össze-vissza vagdalkozni. Itt van egy terv, ezt szeretnénk elérni, vitázzunk róla, ha esetleg valakinek jobb ötlete van, akkor mondja el stb.

Turo Rudi - ElelmiszerIpari Hulladek 2011.12.26. 20:44:43

@DarthVader: Felesleges neki magyaraznod. Az illeto ámerikaban termeli a gdp-t, csak beledumal. Azt se tudja mit miert kell-kellene fizetni magyarhonban..

Turo Rudi - ElelmiszerIpari Hulladek 2011.12.26. 20:48:21

@TrueY: Mit hozna?:) A narancskomenyistak brutalisan nagy buktajat. A kerdes ugy hangzik, hogy csak onmaguknak v. az orszaggal egyutt. Igy vagy ugy, de a narancsforradalmarok tapsikolni fogna hozza. Ha jan. elejen nem kozeledik a kurmany az IMF-EU-hoz, akkor fogd a penzt es fuss..

röhögő 2011.12.26. 21:37:00

@Kazi bácsi: Az MNYP-ket arra a gondolatra alapították, hogy a világ pénzügyi rendszere és a tőzsdéi stabilak. Ez kiderült, tévedés volt.

Kazi bácsi 2011.12.26. 21:59:09

@röhögő: Ne haragudj, de szerintem ezt rajtad kívül senki sem hitte. Az átlag halandó dolgozik 40-45 évet, ezalatt simán belefér, hogy van 1-2 kisebb-nagyobb válság, és ha minden rosszul jön ki, akkor ott van az alap, amely biztosítja a vásárlóértéket. Ismét kiemelném, hogy az állam legfeljebb az inflációt tudja neked garantálni. És állandóan azon retteghetsz, hogy mikor méltóztatnak majd nyugdíjat emelni. Ami a számládon van, az a tiéd (kultúr helyeken). Az ígéret nincs a számládon.

TrueY · http://qltura.blog.hu 2011.12.27. 22:23:30

@Turo Rudi - ElelmiszerIpari Hulladek: "Mit hozna?:) A narancskomenyistak brutalisan nagy buktajat."
Narancs Nemzeti Komenisták. :(

"A kerdes ugy hangzik, hogy csak onmaguknak v. az orszaggal egyutt."
Az a baj, hogy nem hiszem, hogy belátják, hogy egy egész országgal csesznek ki.

"Ha jan. elejen nem kozeledik a kurmany az IMF-EU-hoz, akkor fogd a penzt es fuss.."
De hová??? Legfeljebb a Margit szigeten egy kört... :(

Turo Rudi - ElelmiszerIpari Hulladek 2011.12.29. 10:45:33

@TrueY: "Az a baj, hogy nem hiszem, hogy belátják, hogy egy egész országgal csesznek ki."
Sajnos ezzel egyetertek..

"De hová??? Legfeljebb a Margit szigeten egy kört... :("
MOndanam a kozhelyet, hogy "go west". Tudom ez sokszor nem megoldhato, foleg csaladdal-gyerekekkel ez nehez v. lehetetlen. De jobb otletem nincs, miutan a zemberek totalis apatiaval fogadjak a torteneseket. Miutana tobbseg annak tapsol, hogy na, elvettek a "kulaktol" a manyupjat. Rossz elojelek..

TrueY · http://qltura.blog.hu 2011.12.29. 20:33:41

@Turo Rudi - ElelmiszerIpari Hulladek: "go west"
Én már nézelődöm. A gyerekeimnek is jobb lesz, ha nem ebben a 6:3, Vesszen Trianon!, "De sok Nobel-díjasunk van" frazeológiában fog felnőni. Megtanulnak jól pár világnyelvet és csá...

Turo Rudi - ElelmiszerIpari Hulladek 2011.12.29. 21:38:39

@TrueY: en mar fel labbal kint:)Gyerekvallalas majd kint es szinten csa..
süti beállítások módosítása